SIS standard för trädvårdstermer

SIS standard för trädvårdstermer

Nu är SIS-standarden för trädvårdstermer äntligen publicerad.

Den är framtagen för att det ska bli tydligt för beställare och entreprenörer vad olika termer innebär för att undvika missförstånd vid t.ex. upphandlingar, rekommendationer i trädvårdsplaner m m. Svenska trädföreningen har köpt loss rättigheter från SIS förlag så den ska kunna laddas ned gratis även för icke medlemmar.

Ett tips är att ställa som krav att termer i denna standard används i upphandlingar, avtal, bidragsbeslut, tillstånd och dispenser. På så vis främjar vi att alla pratar samma språk och att missförstånd undviks. Det är ju dessutom ingen konkurresfördel för någon eftersom den är tillgänglig för alla.

Standarden innehåller termer som används i en upphandlingsprocess och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.

Denna standard omfattar terminologi för:
— Beskrivning av träd
— Funktioner hos träd
— Beskärning och andra beställningsbara åtgärder
— Trädbesiktning
— Naturvård
— Riskbedömning
— Skador
— Åtgärder

Följ länken nedan för att ladda ner den:
http://www.tradforeningen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=360

Kommentarer är stängda.
FSK