Ordföranden

Ordföranden

Ordförandeposten har innehafts av följande personer:

G V Wallberg Malmö 1937-1957
Carl Fredby Karlskoga 1958-1963
Ragnar Ekstedt Växsjö 1964-1969
Görsta Gustafsson Uppsala 1970-1973
Staffan Larsson Lund 1974-1977
Herman Wärnhjelm Nyköping 1978-1979
Tommy Blomé Eslöv 1980-1983
K G Olsson Karlskrona 1984-1994
Jan-Henrik Marinder Borlänge 1995-2004
Malte Sahlgren Malmö 2005-2014
Katarina Evenseth Göteborg 2015-
FSK