Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Svenska kyrkan bjuder, i samverkan med FSK- Föreningen för Sveriges kyrkogårdschefer, in till ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kyrkogårdschefer.
Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.

Läs mer och anmäl dig här.

Kommentarer är stängda.
FSK