Lönestatistik

Lönestatistik

FSK:s styrelse har beslutat att inte ta fram någon lönestatitsik på obestämd framtid.

Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation tar fram ny lönestatistik varje år och den går att finna på deras hemsida här.

FSK