I cyberattackens spår.

I cyberattackens spår.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer önskar dig varmt välkommen till en workshop den 8 februari 2024 för utvärdering av hur cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan påverkat begravningsverksamheten

Du som är kyrkogårdschef eller annan arbetsledande tjänst inom begravningsverksamheten har nu möjlighet att träffa kollegor där vi tillsammans identifierar de konkreta konsekvenserna av cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan på nationell, regional och lokal nivå i slutet av november 2023 och där vi först nu ser att systemen börjar fungera igen.
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer ser det som angeläget att utifrån konsekvenserna av cyberattacken dra lärdomar av det inträffade. Vi behöver gemensamt identifiera hur vi kan göra oss mindre sårbara inför framtida samhällsstörningar av olika slag. Vi behöver se till att begravningsverksamheten kan driftssäkras på ett stabilare och robustare sätt än idag. Vi behöver gemensamt för att rusta oss för att möta de framtida utmaningar som begravningshuvudmännen står inför. Det handlar om att bygga den beredskap som behövs för att hantera uppdraget att vara begravningshuvudman även i händelse av kris och krig.

Dagen inleds med en gemensam kartläggning av vad som hände och hur det påverkade begravningsverksamheten.

Ett par kyrkogårdsförvaltningar berättar om hur krisen hanterades

SWOT-analys

Informationsflödet mellan nationell, regional och lokal nivå

Identifiering av konkreta åtgärder för att klara nästa kris bättre.
Workshopen äger rum på Hotell Scandic Klara, Slöjdvägen 7 i Stockholm.
Vi börjar kl. 10.00 med kaffe från kl. 09.30. Dagen avslutas kl. 16.00
Det kommer att finnas gott om tid för kollegialt erfarenhetsutbyte under workshopen.
Dagen är kostnadsfri för medlemmar men resa och eventuell logi bekostas av deltagarna själva. Fika och lunch serveras under dagen.
Anmäl dig senast den 1 februari 2024 till katarina.evenseth@svenskakyrkan.se Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress i anmälan. Frågor om konferensen ställs till svante.borg@stockholm.se eller katarina.evenseth@svenskakyrkan.se
Varmt välkomna till Stockholm

Kommentarer är stängda.
FSK