Browsed by
Författare: FSK

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Styrelsen för Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) har den 14 november haft ett arbetsmöte för att tillsammans tydliggöra hur föreningens arbete ska se ut framöver.

Under dagen har styrelsen beslutat att arbeta ännu mer renodlat med ledarskapsfrågor framöver och resultatet av detta kommer bland annat att synas på en konferens på temat ledarskap den 12-13 oktober 2023.

Styrelsen har också beslutat att skapat en TEAMs grupp där medlemmarna i FSK kommer att kunna samverka mer med varandra och dela erfarenheter. Till denna grupp kommer betalande medlemmar att bjudas in inom kort.

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

FSKs styrelse har beslutat att ställa in den digitala konferensen den 14:e november p.g.a. alltför få deltagare.

Styrelsen kommer att samlas i november för att arbeta fram en framtida strategi för FSK som chefsförening.

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Svenska kyrkan bjuder, i samverkan med FSK- Föreningen för Sveriges kyrkogårdschefer, in till ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kyrkogårdschefer.
Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.

Läs mer och anmäl dig här.

80-årspresent från SKKF

80-årspresent från SKKF

Den 25 september planterades FSK:s 80-årspresent från SKKF på Gamla kyrkogården i Malmö, en hybridmagnolia av sorten ’Wildcat’. Samtidigt överräcktes en plakett från SKKF:s representanter på plats, vd Jan Olov Andersson och organisationschef Ronny Holm till FSK:s ordförande Katarina Evenseth med inskriptionen: Detta träd har skänkts av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer i samband med deras 80-årsubileum den 7 augusti 2017.

FSK