Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer önskar dig varmt välkommen till den digitala kyrkogårdsdagen 14 november 2022.

Vi börjar dagen kl. 09.00 och avslutar kl. 13.00.

Teman som vi kommer att ta upp under dagen är:

  • Vilka erfarenheter tar vi med oss från pandemin och hur påverkar det vårt framtida jobb med kris och beredskap inom begravningsverksamheten?
  • Hur har rollen och uppdraget som kyrkogårdschef/kyrkogårdsföreståndare förändrats över tid? Hur kommer rollen och uppdraget som chef och ledare att se ut i framtiden? Vad innebär detta för oss som idag är chefer och ledare?
  • Begravningsverksamheten i samverkan med andra aktörer. Vilka möjligheter finns idag som gynnar samverkan och var finns hindren?

Deltagare under dagen är: Svante Borg, förvaltningsdirektör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning,  Mattias Schultz, VD på Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund, Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef i Svenska kyrkan i Skövde och Katarina Evenseth, ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och begravningschef i Göteborgs Begravningssamfällighet.

Upplägget för dagen kommer till stor del att vara gruppdiskussioner utifrån ovan nämnda teman.

Kostnaden för dagen är 900 kronor för medlemmar. Gå redan nu in på föreningens hemsida och bli medlem. www.kyrkogardschefer.se

Anmäl dig senast den 4 november till Tord Engström på mejladress: engstromtord@outlook.com. Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress  i anmälan.

Tänk på att det är viktigt med en egen dator för att du lätt ska kunna koppla upp dig till gruppdiskussionerna.

Länk skickas ut i början av november till dig som har anmält dig.

Frågor om den digitala kyrkogårdsdagen ställs lämpligen via mejl till oss i arbetsgruppen

Niclas.sjoberg@svenskakyrkan.se, svante.borg@stockholm.se katarina.evenseth@svenskakyrkan.se.

Varmt välkommen med din anmälan

Kommentarer är stängda.
FSK