Ledarskapsdagar 2023

Ledarskapsdagar 2023

Varmt välkommen till ledarskapsdagar den 12 – 13 oktober 2023 i Göteborg.

Du som är kyrkogårdschef eller har annan arbetsledande tjänst inom begravningsverksamheten får nu möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter under ett dygn i Göteborg. Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer anordnar återigen de uppskattade ledarskapsdagarna den 12:e och 13:e oktober 2023. Ett dygn som ger dig möjlighet att få lyssna på spännande och intressanta föreläsare, vara med och genomföra en beredskapsövning och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen pågår från 11.00 den 12:e oktober och avslutas med lunch den 13:e oktober. Den första dagen avslutas med gemensam middag. Programmet är luftigt för att ge dig möjlighet att nätverka ordentligt.

Konferensen äger rum i Odd Fellowhuset på Vasagatan 9 i Göteborg. Det finns närbelägna hotell med bra priser.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers årsmöte äger rum den 13 oktober kl. 08.30.

Teman som vi kommer att ta upp under dagarna är:

  • Arbetet med riskanalyser i Jönköpings pastorat. Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och efter tillsyn av Arbetsmiljöverket så delar Jönköpings pastorat med sig av sina erfarenheter av arbetet.
  • Begravningslagen och Kulturmiljölagen. Kan de någonsin förenas och samverka? Vad ser vi för utmaningar inom begravningsverksamheten. Den ”nya” begravningslagsstiftningen är drygt 30 år gammal. Hur hanterar kyrkogårdsförvaltningarna gravfriden vid gravgrävning och återbruk av gravar? Hur bevakar vi att den avlidnas vilja följs? Hur bevarar vi kulturarvet samtidigt som kyrkogårdarna är i aktiv drift? Vi gör några nedslag i de utmaningar som finns i nuvarande lagstiftning och inbjuder till gruppsamtal kring dessa högaktuella frågor.
  • Nya begängelsemetoder – information om vattenkremation och Recompose – kompostering av avlidna
  • Beredskapsövning i skarpt läge. Vi får möjlighet att öva tillsammans för att därigenom dra lärdom av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras på hemmaplan.
  • Avslutande inspirationsföredrag som inte får missas.

Föredragande under ledarskapsdagarna är: Svante Borg, förvaltningsdirektör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Mathias Johansson, Jönköpings kyrkogårdsförvaltning, Niclas Sjöberg, Skövde kyrkogårdsförvaltning och Katarina Evenseth, Göteborgs Begravningssamfällighet/ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

Det kommer att finnas gott om tid för kollegialt erfarenhetsutbyte under dessa båda dagar.

Kostnaden för dagen 2 900 kronor för medlemmar. I priset ingår lunch dag 1, middag dag 1 samt lunch dag 2. Gå redan nu in på föreningens hemsida och bli medlem. www.kyrkogardschefer.se

Anmäl dig senast den 22 september 2023 till katarina.evenseth@svenskakyrkan.se Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress i anmälan. Frågor om konferensen ställs till Niclas.sjoberg@svenskakyrkan.se, svante.borg@stockholm.se katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna till Göteborg

Kommentarer är stängda.
FSK