Nomineringsformulär

Nomineringsformulär

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Movium SLU, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har utlyst tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning. Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Se annons här.

Ytterligare information: Skicka epost till: kansli@skkf.se eller arbetsgivare@svenskakyrkan.se.

För att nominera – fyll i nedanstående formulär eller skicka mail enligt ovan.

    Därför är min kandidat bra på;

    FSK