Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Styrelsen för Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) har den 14 november haft ett arbetsmöte för att tillsammans tydliggöra hur föreningens arbete ska se ut framöver.

Under dagen har styrelsen beslutat att arbeta ännu mer renodlat med ledarskapsfrågor framöver och resultatet av detta kommer bland annat att synas på en konferens på temat ledarskap den 12-13 oktober 2023.

Styrelsen har också beslutat att skapat en TEAMs grupp där medlemmarna i FSK kommer att kunna samverka mer med varandra och dela erfarenheter. Till denna grupp kommer betalande medlemmar att bjudas in inom kort.

Kommentarer är stängda.
FSK