Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper:

Studieresor
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde

Kongresser
Katarina Evenseth, Göteborg
Mattias Schultz, Karlskrona

Uppdrag:

Arkiv
Mats Larsson, Stockholm
Erik Ljungberg, Malmö

CGK
Mats Svensson, Karlstad
Marie Larsson, Kungsängen

Forskning/utveckling inkl SLU Movium
Katarina Evenseth, Göteborg

Föreningen besiktningsmän i utemiljö – BEUM
XXXX

Hemsida
Erik Ljungberg, Malmö

Landskapsingenjörsutbildningen
Erik Ljungberg, Malmö

Ledarskapsutbildning och utbildningsfrågor
Katarina Bjerker, Säffle
Niclas Sjöberg, Skövde

Matrikel
XXXX

Nordiskt samarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

Nyckeltalsprojektet
XXXX

Rekryteringsarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

SBT
Mats Svensson, Karlstad
Niclas Sjöberg, Skövde

Stipendieutdelning
Katarina Evenseth, Göteborg

Årets kyrkogårdsförvaltning
Katarina Evenseth, Göteborg

Referenspersoner som bevakar ämnesområde:

Krematoriefrågor, teknikfrågor
XXXX

FSK