Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper:

Studieresor
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde

Kongresser
Katarina Evenseth, Göteborg
Per-Gunnar Åkesson, Växjö
Mattias Schultz, Karlskrona

Uppdrag:

Arkiv
Mats Larsson, Stockholm
Erik Ljungberg, Malmö

CGK
Mats Svensson, Karlstad
Marie Larsson, Kungsängen

Forskning/utveckling inkl SLU Movium
Katarina Evenseth, Göteborg

Föreningen besiktningsmän i utemiljö – BEUM
Johan Arvidsson, Visby

Hemsida
Erik Ljungberg, Malmö

Landskapsingenjörsutbildningen
Erik Ljungberg, Malmö

Ledarskapsutbildning och utbildningsfrågor
Katarina Bjerker, Säffle
Niclas Sjöberg, Skövde

Matrikel
P G Åkesson, Växjö

Nordiskt samarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

Nyckeltalsprojektet
Johan Arvidsson, Visby

Rekryteringsarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

SBT
Mats Svensson, Karlstad
Mats Larsson, Stockholm

Stipendieutdelning
Katarina Evenseth, Göteborg

Årets kyrkogårdsförvaltning
Katarina Evenseth, Göteborg

Referenspersoner som bevakar ämnesområde:

Krematoriefrågor, teknikfrågor
Christer Pettersson, Huddinge

FSK