Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper:

Kongresser
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde
Mattias Schultz, Karlskrona

Studieresor
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde
Mattias Schultz, Karlskrona

Uppdrag:

Arkiv
Katarina Evenseth, Göteborg
Rebecka Hansson, Malmö (Historiskt)

CGK
Alexander Ryman, Alingsås
Jens Robertsson, Oskarshamn
Mattias Schultz, Karlskrona

Forskning/utveckling inkl SLU Movium
Katarina Evenseth, Göteborg

Hemsida
Rebecka Hansson, Malmö
Erik Ljungberg, Malmö

Landskapsingenjörsdagen
Rebecka Hansson, Malmö

Ledarskapsutbildning och utbildningsfrågor

Medlemsadministration
Tord Engström

Nordiskt samarbete NFKK
Katarina Evenseth, Göteborg

Rekryteringsarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

SBT
Niclas Sjöberg, Skövde
Tommy Östher, Solna

Sponsring/PR
Mattias Schultz, Karlskrona

Stipendieutdelning

Trädfrågor
Tommy Östher, Solna

Årets kyrkogårdsförvaltning
Helena Lind, Uddevalla

Referenspersoner som bevakar ämnesområde:

Krematoriefrågor, teknikfrågor
Niclas Sjöberg, Skövde

FSK