Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper:

Kongresser
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde
Svante Borg, Stockholm

Studieresor
Katarina Evenseth, Göteborg
Niclas Sjöberg, Skövde

Uppdrag:

Arkiv
Katarina Evenseth, Göteborg
Rebecka Hansson, Ystad (Historiskt)

CGK
Alexander Ryman, Alingsås
Maria Sandström, Skellefteå

Forskning/utveckling inkl SLU Movium
Katarina Evenseth, Göteborg

Hemsida
Rebecka Hansson, Ystad
Erik Ljungberg, Malmö

Landskapsingenjörsdagen
Rebecka Hansson, Ystad

Ledarskapsutbildning och utbildningsfrågor
Katarina Evenseth, Göteborg
Svante Borg, Stockholm

Medlemsadministration
Niclas Sjöberg, Skövde
Maria Sandström, Skellefteå

Nordiskt samarbete NFKK
Katarina Evenseth, Göteborg

Rekryteringsarbete
Katarina Evenseth, Göteborg

SBT
Niclas Sjöberg, Skövde
Tommy Östher, Solna

Sponsring/PR, Stipendieutdelning
Katarina Evenseth, Göteborg

Trädfrågor
Tommy Östher, Solna

Referenspersoner som bevakar ämnesområde:

Krematoriefrågor, teknikfrågor
Niclas Sjöberg, Skövde

FSK