Styrelse

Styrelse

Ordförande
Katarina Evenseth
Tannekärsgatan 217
421 60 Västra Frölunda
031-731 82 95
031-47 62 13 (bostad)
070-681 88 67
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Vice ordförande – Kassör
Niclas Sjöberg
Hagagatan 12
543 30 Tibro
0500-47 65 44
0504-206 54 (Bostad)
niclas.sjoberg@svenskakyrkan.se

Sekreterare
Alexander Ryman
Kvarnholmsvägen 32
441 35 Alingsås
0322-66 91 51
076-639 61 51
alexander.ryman@svenskakyrkan.se

Ledamot
Svante Borg
Stockholm
08-508 30 101
076- 123 01 01
svante.borg@stockholm.se

Maria Sandström
Storgatan 63
931 34 Skellefteå
0910-708410
070-5714576
maria.sandstrom2@svenskakyrkan.se

Ersättare:
Rebecka Hansson
072-146 13 12
Rebecka.hansson@svenskakyrkan.se

Roger Bergel
026-170509
073-085 08 06
roger.bergel@svenskakyrkan.se

Per Henrik Hinder
08-568 957 46
PerHenrik.Hinder@svenskakyrkan.se

Helena Lind
Uddevalla
0522-64 21 66
helena.lind@svenskakyrkan.se

Revisorer:
Jeanette Åberg, Nordmaling – sammankallande
Thomas Eriksson
Annette Drammeh – ersättare

Valberedning:
Henrik Mattsson, Ekerö – sammankallande
Malin Eriksson, Umeå
Pär Westin, Stockholm

FSK