Browsed by
Kategori: Okategoriserat

I cyberattackens spår.

I cyberattackens spår.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer önskar dig varmt välkommen till en workshop den 8 februari 2024 för utvärdering av hur cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan påverkat begravningsverksamheten

Du som är kyrkogårdschef eller annan arbetsledande tjänst inom begravningsverksamheten har nu möjlighet att träffa kollegor där vi tillsammans identifierar de konkreta konsekvenserna av cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan på nationell, regional och lokal nivå i slutet av november 2023 och där vi först nu ser att systemen börjar fungera igen.
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer ser det som angeläget att utifrån konsekvenserna av cyberattacken dra lärdomar av det inträffade. Vi behöver gemensamt identifiera hur vi kan göra oss mindre sårbara inför framtida samhällsstörningar av olika slag. Vi behöver se till att begravningsverksamheten kan driftssäkras på ett stabilare och robustare sätt än idag. Vi behöver gemensamt för att rusta oss för att möta de framtida utmaningar som begravningshuvudmännen står inför. Det handlar om att bygga den beredskap som behövs för att hantera uppdraget att vara begravningshuvudman även i händelse av kris och krig.

Dagen inleds med en gemensam kartläggning av vad som hände och hur det påverkade begravningsverksamheten.

Ett par kyrkogårdsförvaltningar berättar om hur krisen hanterades

SWOT-analys

Informationsflödet mellan nationell, regional och lokal nivå

Identifiering av konkreta åtgärder för att klara nästa kris bättre.
Workshopen äger rum på Hotell Scandic Klara, Slöjdvägen 7 i Stockholm.
Vi börjar kl. 10.00 med kaffe från kl. 09.30. Dagen avslutas kl. 16.00
Det kommer att finnas gott om tid för kollegialt erfarenhetsutbyte under workshopen.
Dagen är kostnadsfri för medlemmar men resa och eventuell logi bekostas av deltagarna själva. Fika och lunch serveras under dagen.
Anmäl dig senast den 1 februari 2024 till katarina.evenseth@svenskakyrkan.se Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress i anmälan. Frågor om konferensen ställs till svante.borg@stockholm.se eller katarina.evenseth@svenskakyrkan.se
Varmt välkomna till Stockholm

Sätta lön – kul och lätt eller svårt och jobbigt?

Sätta lön – kul och lätt eller svårt och jobbigt?

Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? Och hur sätter du en lön som på riktigt ger medarbetaren motivation?

Du som är chef med personalansvar inom kyrkogårdsförvaltning – ta chansen och anmäl dig till en endagskonferens på temat lönesättning.

Genom föreläsningar och diskussioner med kollegor i samma sits får du inspiration och styrka inför lönesättningsprocessen 2024.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer arrangerar i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation endagskonferenser på tre olika orter i februari: Ystad, Stockholm och Skellefteå.

Oavsett på vilken av orterna du väljer att delta i konferensen, så kan du se fram emot:

  • Föreläsningar om löneavtalet, bedömningen och hur du har bra lönesamtal.
  • Bikupediskussioner i grupp där ni tillsammans ser på olika ”cases” och lönesätter dessa.
  • Nya kontakter som du kan samverka med även efter konferensen.
  • Tips och tricks för att vända svåra eller särskilt utmanande lönesamtal till motiverande för både dig själv och din medarbetare.

Målet med dagen är att du ska gå därifrån och känna: ”Lönesamtal på gång? Ingen fara, det kommer att bli riktigt bra!”

Kostnad: 1500 kronor (fika, lunch och arbetsmaterial ingår), endast för medlemmar.

Önskar du bli medlem tillkommer en avgift på 200 kr.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan Ystad 6 februari 2024

Anmälan Stockholm 15 februari 2024

Anmälan Skellefteå 22 februari 2024

Sista anmälningsdag är 15 december.

Tips på utbildning

Tips på utbildning

Att leda sig själv och andra – ledarskap genom personlig utveckling

För att möta en ökad efterfrågan på sina ledarskapsprogram, har ”Att leda sig själv och andra” lanserats av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Ett tillskott och komplement till deras uppskattade chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för alla chefer och arbetsledare med personalansvar, med fokus på den personliga utvecklingen.

Läs mer om utbildningen här

Dags att betala din medlemsavgift

Dags att betala din medlemsavgift

Då föreningens har ett brutet räkenskapsår har det nu blivit dags att betala medlemsavgiften för 2023/2024.

Betalning görs till bankgiro 5095-8339, ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller. Avgiften är 200:- per år.

Tänk på att föreningens olika evenemang endast är till för våra medlemmar.

Ledarskapsdagar 2023

Ledarskapsdagar 2023

Varmt välkommen till ledarskapsdagar den 12 – 13 oktober 2023 i Göteborg.

Du som är kyrkogårdschef eller har annan arbetsledande tjänst inom begravningsverksamheten får nu möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter under ett dygn i Göteborg. Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer anordnar återigen de uppskattade ledarskapsdagarna den 12:e och 13:e oktober 2023. Ett dygn som ger dig möjlighet att få lyssna på spännande och intressanta föreläsare, vara med och genomföra en beredskapsövning och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen pågår från 11.00 den 12:e oktober och avslutas med lunch den 13:e oktober. Den första dagen avslutas med gemensam middag. Programmet är luftigt för att ge dig möjlighet att nätverka ordentligt.

Konferensen äger rum i Odd Fellowhuset på Vasagatan 9 i Göteborg. Det finns närbelägna hotell med bra priser.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers årsmöte äger rum den 13 oktober kl. 08.30.

Teman som vi kommer att ta upp under dagarna är:

  • Arbetet med riskanalyser i Jönköpings pastorat. Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och efter tillsyn av Arbetsmiljöverket så delar Jönköpings pastorat med sig av sina erfarenheter av arbetet.
  • Begravningslagen och Kulturmiljölagen. Kan de någonsin förenas och samverka? Vad ser vi för utmaningar inom begravningsverksamheten. Den ”nya” begravningslagsstiftningen är drygt 30 år gammal. Hur hanterar kyrkogårdsförvaltningarna gravfriden vid gravgrävning och återbruk av gravar? Hur bevakar vi att den avlidnas vilja följs? Hur bevarar vi kulturarvet samtidigt som kyrkogårdarna är i aktiv drift? Vi gör några nedslag i de utmaningar som finns i nuvarande lagstiftning och inbjuder till gruppsamtal kring dessa högaktuella frågor.
  • Nya begängelsemetoder – information om vattenkremation och Recompose – kompostering av avlidna
  • Beredskapsövning i skarpt läge. Vi får möjlighet att öva tillsammans för att därigenom dra lärdom av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras på hemmaplan.
  • Avslutande inspirationsföredrag som inte får missas.

Föredragande under ledarskapsdagarna är: Svante Borg, förvaltningsdirektör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Mathias Johansson, Jönköpings kyrkogårdsförvaltning, Niclas Sjöberg, Skövde kyrkogårdsförvaltning och Katarina Evenseth, Göteborgs Begravningssamfällighet/ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

Det kommer att finnas gott om tid för kollegialt erfarenhetsutbyte under dessa båda dagar.

Kostnaden för dagen 2 900 kronor för medlemmar. I priset ingår lunch dag 1, middag dag 1 samt lunch dag 2. Gå redan nu in på föreningens hemsida och bli medlem. www.kyrkogardschefer.se

Anmäl dig senast den 22 september 2023 till katarina.evenseth@svenskakyrkan.se Ange namn, titel, förvaltning och faktureringsadress i anmälan. Frågor om konferensen ställs till Niclas.sjoberg@svenskakyrkan.se, svante.borg@stockholm.se katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna till Göteborg

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Styrelsen för Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) har den 14 november haft ett arbetsmöte för att tillsammans tydliggöra hur föreningens arbete ska se ut framöver.

Under dagen har styrelsen beslutat att arbeta ännu mer renodlat med ledarskapsfrågor framöver och resultatet av detta kommer bland annat att synas på en konferens på temat ledarskap den 12-13 oktober 2023.

Styrelsen har också beslutat att skapat en TEAMs grupp där medlemmarna i FSK kommer att kunna samverka mer med varandra och dela erfarenheter. Till denna grupp kommer betalande medlemmar att bjudas in inom kort.

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

FSKs styrelse har beslutat att ställa in den digitala konferensen den 14:e november p.g.a. alltför få deltagare.

Styrelsen kommer att samlas i november för att arbeta fram en framtida strategi för FSK som chefsförening.

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Kyrkogårdschef NU – ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer

Svenska kyrkan bjuder, i samverkan med FSK- Föreningen för Sveriges kyrkogårdschefer, in till ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kyrkogårdschefer.
Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.

Läs mer och anmäl dig här.

FSK