Browsed by
Kategori: Aktuellt

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer tar omtag.

Styrelsen för Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) har den 14 november haft ett arbetsmöte för att tillsammans tydliggöra hur föreningens arbete ska se ut framöver.

Under dagen har styrelsen beslutat att arbeta ännu mer renodlat med ledarskapsfrågor framöver och resultatet av detta kommer bland annat att synas på en konferens på temat ledarskap den 16-17 november 2023.

Styrelsen har också beslutat att skapat en TEAMs grupp där medlemmarna i FSK kommer att kunna samverka mer med varandra och dela erfarenheter. Till denna grupp kommer betalande medlemmar att bjudas in inom kort.

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

Inställt: Kyrkogårdsdag 14 november 2022

FSKs styrelse har beslutat att ställa in den digitala konferensen den 14:e november p.g.a. alltför få deltagare.

Styrelsen kommer att samlas i november för att arbeta fram en framtida strategi för FSK som chefsförening.

FSK