Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts. Avgifter: Inträdesavgift: 200:- Årsavgift: 200:- Inträdesavgiften erlägges omedelbart efter det att vederbörande antagits som medlem i föreningen. Årsavgiften för verksamhetsåret skall erläggas efter anmodan. Inträdes- och årsavgift fastställs varje år av årsmötet.

Ansök här: Medlemsansökan

Kommentarer är stängda.
FSK