Om medlemsskap

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts. Årsavgiften är 200:-. Medlemsavgiften för verksamhetsåret skall erläggas efter anmodan. Inträdes- (slopat vid årsmötet 2018) och årsavgift fastställs varje år av årsmötet.

Medlemsavgiften betalas in på Bg 5095-8339. Ange namn, förvaltning och vilket verksamhetsår det gäller.

Ansök här: Medlemsansökan

FSK